2022-12-30

Çelik yangın kapılarının rolüne giriş

Kontrol etmemiz gereken şey, hammaddelerinin kapı kanadı, kapı çerçevesi ve kapının içindeki doldurma dahil olmak üzere yüksek kaliteli yanmaz malzemeler olup olmadığı ve yanmaz standartların bölünmesine göre ilgili yanmaz maddelere ulaşıp ulaşmadığı.