2023-04-19

Հակառակ դուռի շուկա խնդրումը աստիճանաբար աճում է ։

Հակառակ տուն է ճարտարապետական ծրագիրը: Այն սովորաբար տեղադրվում է դժվարությամբ փախչելու հանգամանքների կամ պատուհանների մոտ, որպես կրակի փախչելու եւ անհրաժեշտության դուրս գալու: Ովքե ՞ ր իրավիճակներում ։