درباره ما

بیشتر ببینید

محصولات

بیشتر ببینید

اخبار

تقاضاي بازار براي خروجي در به تدريج داره افزايش ميشه

اکسيژن دريچه يک بخش مهمي در طراحي معماري است. معمولاً در کنار گذرگاه هاي فرار اضطراري نصب ميشه در آتش سوزی یا شرایط اورژانسی به مردم امنیت داده میشود.


درهای استیل شیفت نیاز به توجه داره

کيفيت استيل شفت آنها در حفاظت تجهيزات مهم و وسايل نقش ايفا مي کنند.


معرفی به نقش درهای آتش سوزی فولادی

چيزي که لازمه بررسي کنيم اينه که آيا مواد خام آن مواد ضد آتش سوزي هستند، از جمله برگ درش چاقوي در و لباس هاي داخل در، و اينکه آيا آن بر اساس تقسيم استانداردهاي غيرعادي به آتش رسيده است


بیشتر ببینید